Badania na broń

– Badania dla kandydatów i osób posługujących się bronią.
– Badania dla pracowników i pracodawców pracujących w kontakcie z bronią i materiałami wybuchowymi.