Badania do wykonywania zawodu

W pracowni można wykonać badanie dla kandydata lub pracującego w zawodzie zobowiązującym do wykonywania badania psychologicznego.